Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, analizuoti lankytojų veiklą ir teikti individualizuotus skelbimus, šioje svetainėje yra naudojami slapukai ir socialinių tinklų įskiepiai. Slapukų ir įskiepių naudojimą galite pasirinkti patys nustatymuose. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.
4.85 vertinimas (daugiau nei 8000+ atsiliepimų) Nemokamas keitimas ir pristatymas nuo 29 € Galioja 12 mėn. Įmonėms D.U.K. Pardavimo vietos Pagalba
Dovanų čekio savitarna
Mylimiausi

Pirkimo taisyklės

Ši Taisyklių redakcija patvirtinta 2024.04.19

Su ankstesnėmis redakcijomis galite susipažinti ČIA.

UAB „Gera dovana“ klientų taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas yra reglamentuoti paslaugų teikimo santykius tarp UAB „Gera dovana“, juridinio asmens kodas 301075902, registracijos adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – Bendrovė), ir fizinių ar juridinių asmenų, kurie: i) įsigyja žemiau nurodytos Bendrovės produkcijos; ii) teisėtais būdais įgyja teisę į Bendrovės produkciją / gauna dovanų; iii) naudojasi kitomis Bendrovės paslaugomis ar internetine svetaine (toliau – Klientai).

BENDROVĖS PRODUKTAI IR INFORMACIJA APIE JUOS

1.1. Bendrovė teikia čekių platinimo paslaugas (toliau Taisyklėse vadinamos vienu žodžiu – paslaugos) ir platina žemiau nurodytus produktus, kurie toliau kartu vadinami Čekiais:

1.1.1. Prekybos centrų dovanų kortelės – tai blankai / kortelės / čekiai ir pan., kurie, vadovaujantis konkretaus prekybos centro dovanų kortelių taisyklėmis (žr. 2.4. p.), suteikia teisę įsigyti prekių / paslaugų prekybos centre esančiose parduotuvėse ar paslaugų teikimo vietose.

1.1.2. Partnerių dovanų čekiai – tai čekiai / kortelės, kurios suteikia teisę gauti jose nurodomas arba kitų paslaugų teikėjų prekes / paslaugas.

1.1.3. Parduotuvių dovanų čekiai – tai čekiai / kortelės iš parduotuvių dovanų čekių kategorijos. Šie čekiai suteikia teisę įsigyti prekių / paslaugų iš konkrečios parduotuvės.

1.1.4. Dovanų rinkiniai – tai parduodamos dėžutės su informaciniu maketu ir atsiskaitymo dokumentu, kuris suteikia teisę įsigyti makete pateikiamų paslaugų teikėjų paslaugų ar prekių.

1.1.5. Miesto dovanų kortelės – tai kortelės, kurios suteikia teisę įsigyti paslaugų ar prekių iš Bendrovės patvirtinto konkretaus miesto partnerių sąrašo.

1.1.6. „Geros dovanos“ dovanų kortelės – tai pasirenkamos vertės čekiai / kortelės, kurios suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas / įsigyti prekes iš nurodyto „Geros dovanos“ asortimento, išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles bei „Circle K“ čekius.

1.2. Čekiai patvirtina išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti juose nurodytas prekes / paslaugas.

1.3. Bendrovės platinami Čekiai laikytini daugiatipiais. Tai reiškia, kad jų išleidimo metu tiksli prekių tiekimo / paslaugų teikimo vieta ir / arba už prekes / paslaugas mokėtinas PVM nėra žinomi.

1.3.1. Čekiai, išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles, gali būti naudojami kaip nominali vertė norint gauti kitų paslaugų teikėjų paslaugas pagal šių Taisyklių 10.1. punkte numatytą Čekių keitimo tvarką.

1.3.2. Prekybos centrų dovanų kortelės dėl plataus partnerių / prekių pasirinkimo savaime laikytinos daugiatipėmis.

1.4. Čekiai gali būti vienkartinio arba daugkartinio panaudojimo.

1.4.1. Vienkartiniu Čekiu atsiskaityti galima vieną kartą. Panaudojus Čekį jis tampa negaliojančiu ir gali būti paimamas prekių tiekėjų / paslaugų teikėjų.

1.4.2. Daugkartiniu Čekiu galima atsiskaityti kelis kartus, panaudojant dalį jo sumos.

1.5. Čekių papildyti negalima.

1.6. Čekiuose pateikiama pagrindinė informacija, kuri reikalinga norint jais pasinaudoti. Jei kokia nors informacija Čekiuose nenurodoma, ją galima sužinoti Prekybos vietose, nurodytose šių Taisyklių 3.1. punkte (išskyrus mažmenines vietas), internetinėje svetainėje (toliau – Internetinė svetainė) arba kreipiantis į Bendrovę jos kontaktais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklės Klientams pateikiamos šiais būdais:

2.1.1. Bendrovės Internetinėje svetainėje www.geradovana.lt;

2.1.2. Bendrovės parduotuvėse, nurodžius skenuojamą QR kodą arba konsultantui pateikus popierinę Taisyklių versiją;

2.1.3. Kietojoje laikmenoje, po užsakymo pateikimo Bendrovės Internetinėje svetainėje atsiunčiamoje el. paštu (pavyzdžiui, PDF faile).

2.2. Bendrovė teikia paslaugas suteikdama Klientams teisę pasinaudoti partnerių (toliau – Partneriai) pasiūlymais. Pati Bendrovė Čekiuose nurodytų paslaugų / prekių neteikia ir veikia kaip tarpininkė tarp Klientų ir Partnerių.

2.3. Paslaugos, nurodytos Taisyklių 1.1. punkte, apima pagrindinę Bendrovės veiklos sritį, veikiant kaip „Geros dovanos“ prekių ženklui. Bendrovė pasilieka teisę teikti kitas paslaugas / pardavinėti kitas prekes ir jos nebus reglamentuojamos šiomis Taisyklėmis, jei tai nebus aiškiai nurodyta pačiose Taisyklėse.

2.4. Prekybos centrų dovanų kortelėms taikomos papildomos konkretaus prekybos centro taisyklės / apribojimai, kuriuos galite rasti paspaudę ČIA. Prekybos centrų taisyklės papildo šias Taisykles, o esant neatitikimų turi būti vadovaujamasi konkretaus prekybos centro taisyklėmis.

2.5. Miesto dovanų kortelėms taikomos papildomos Miesto dovanų kortelių taisyklės, kurias galite rasti paspaudę ČIA. Miesto dovanų kortelių taisyklės papildo šias Taisykles, o esant neatitikimų turi būti vadovaujamasi konkrečios Miesto dovanų kortelės taisyklėmis.

2.6. Čekių platinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat aktualių teisės aktų reikalavimais.

2.7. Naudodamiesi Bendrovės paslaugomis Klientai patvirtina, kad yra susipažinę su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientai nesusipažįsta su Taisyklėmis, tai jų neatleidžia nuo atsakomybės, o Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti suteikti jiems paslaugas ar apriboti / ištrinti jų paskyras.

2.8. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas Čekių platinimo / paslaugų teikimo sąlygas prieš tai viešai informavusi apie tai Internetinėje svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

2.9. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės Internetinėje svetainėje bei Prekybos vietose.

ČEKIŲ ĮSIGIJIMAS

3.1. Čekių galima įsigyti Bendrovės nurodytose prekybos vietose (toliau – Prekybos vietos):

3.1.1. Bendrovės parduotuvėse (toliau – Parduotuvės);

3.1.2. Bendrovės Internetinėje svetainėje;

3.1.3. mažmeninės prekybos vietose esančiuose „Geros dovanos“ logotipu pažymėtuose stenduose (toliau – Mažmeninės prekybos vietos);

3.1.4. Bendrovės biure, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – Bendrovės biuras).

3.2. Čekių užsakymas per pristatymo platformas (pavyzdžiui, „Wolt“, „Bolt Food“ ir kt.) šių Taisyklių kontekste vertinamas kaip pirkimas tiesiogiai iš Parduotuvės.

3.3. Čekiai išduodami / aktyvuojami pilnai už juos sumokėjus ir, jei taikoma, padengus papildomus mokesčius.

3.4. Informacija apie Čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas pateikiama Prekybos vietose arba kreipusis tiesiogiai į Bendrovę viešai nurodytais ar Internetinėje svetainėje pateiktais kontaktais.

3.5. Klientai, įsigiję Čekius Bendrovės nenurodytose prekybos vietose ar nenurodytais būdais, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl jų negaliojimo.

3.6. Už Čekius galima atsiskaityti:

3.6.1. Parduotuvėse ir Bendrovės biure, mokant grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortelėmis, taip pat, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, „Geros dovanos“ kortelėmis ir „Geros dovanos“ lojalumo programos taškais;

3.6.2. Bendrovės Internetinėje svetainėje, pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis bei užsisakius išankstinę sąskaitą ir ją apmokėjus, taip pat, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, „Geros dovanos“ kortelėmis ir „Geros dovanos“ lojalumo programos taškais;

3.6.3. Mažmeninės prekybos vietose pagal suteikiamas galimybes.

3.7. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms konkretūs atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

3.8. Bendrovė gali išrašyti PVM sąskaitas-faktūras (už pakuotes ir pristatymo mokesčius) bei sąskaitas (už Čekius) pagal mokėjimus, atliktus per einamąjį mėnesį (ne vėliau kaip iki kito mėnesio 4 dienos).

3.9. Bendrovė negali išrašyti PVM sąskaitų-faktūrų už iš Partnerių Čekiais įsigytas prekes ar paslaugas. Klientai, norintys gauti šias PVM sąskaitas-faktūras, turi jų prašyti tiesiogiai Partnerio po to, kai šis į sistemą suveda / nuskaito Čekio kodą ir tokiu būdu įskaito Čekį kaip panaudotą.

BENDROVĖS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

4.1. Bendrovė teikia Čekių platinimo ir kitas su jais susijusias paslaugas šių Taisyklių besilaikantiems Klientams. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

4.2. Bendrovė teikia informaciją apie savo paslaugas viešai nurodytais arba Internetinėje svetainėje pateiktais kontaktiniais būdais.

4.3. Bendrovė Čekius įsigyjantiems Klientams gali nustatyti jų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas (savo nuožiūra arba vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais).

4.4. Bendrovė gali sudaryti galimybę Klientams pasirinkti įvairius Čekių pristatymo būdus. Informacija apie galimus Čekių pristatymo būdus pateikiama Prekybos vietose arba kreipiantis į Bendrovę tiesiogiai viešai nurodytais arba Internetinėje svetainėje pateiktais kontaktais.

4.5. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar laikinai nutrauktas.

4.6. Bendrovė turi teisę sustabdyti ir / ar nutraukti paslaugų teikimą konkrečių Klientų atžvilgiu, jeigu šie pažeidžia Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles, elgiasi galimai nusikalstamai ar jų veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai, gerai moralei.

4.7. Bendrovė neatsako už ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Klientų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

4.8. Įsigyti Čekius ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Klientai, turintys teisines ir technines galimybes sudaryti tokius sandorius.

4.9. Bendrovė Klientui, įsigijusiam Čekį elektroniniu būdu, jo kopiją pateikia pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu. Jeigu Klientas pageidauja gauti Čekį kitu el. pašto adresu ar kreipiasi iš kito el. pašto adreso, nei buvo atliktas pirkimas, Klientas privalo pateikti pirkimui identifikuoti reikalingus duomenis (pavyzdžiui, mokėjimą patvirtinantį dokumentą).

4.10. Bendrovė Klientui, įsigijusiam Čekį ne elektroniniu būdu (Bendrovės biure, Parduotuvėse, Mažmeninės prekybos vietose), pateikia jo kopiją tik pateikus mokėjimą įrodantį dokumentą.

4.11. Nepaisant to, kad Bendrovė faktiškai neteikia paslaugų / netiekia prekių, Bendrovė stengiasi tarpininkauti sprendžiant ginčus ar nesutarimus, kurie kilo tarp Paslaugos teikėjų ir Klientų.

BENDROVĖS PARTNERIŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

5.1. Bendrovė nenustato Partnerių paslaugų teikimo / prekių tiekimo sąlygų (toliau – Sąlygos) bei kitų tokias prekes / paslaugas apibūdinančių kriterijų. Klientai, įsigyjantys Čekius, kartu sutinka ir su Sąlygomis, kurias Bendrovė yra gavusi iš Partnerių.

5.2. Bendrovė nėra atsakinga už Partnerių Sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Jeigu Čekiuose ar Sąlygose nėra pateikta visa reikalinga informacija apie prekes / paslaugas, Klientai ją gali gauti kreipęsi į Partnerius tiesiogiai.

5.3. Bendrovė nėra atsakinga už Partnerių teikiamų paslaugų / tiekiamų prekių kokybę, jų turinį bei neteikia dėl jų jokių garantijų. Bendrovė taip pat negarantuoja, kad Partneriai turės laisvų vietų ir galės priimti Klientus jų pageidaujamais laikais.

5.4. Partneriai savo nuožiūra gali atsisakyti teikti paslaugas / tiekti prekes Klientams, kurie nesilaiko Sąlygų.

5.5. Partneriai gali reikalauti pasirašyti atskirus susitarimus / sutikimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis / tiekiamomis prekėmis, o Klientams jų nepasirašius – netiekti prekių / neteikti paslaugų.

5.6. Kai kurių Partnerių tiekiamos prekės / teikiamos paslaugos gali kelti pavojų Klientų sveikatai ar gyvybei (ypač nesilaikant Sąlygų ar saugumo reikalavimų). Bendrovė neatsako už jokią žalą, kuri gali kilti Klientams dėl Partnerių tiekiamų prekių / teikiamų paslaugų.

5.7. Partneriai turi teisę nepriimti Čekių, jei šie yra sugadinti, ant jų nėra aiškiai matomi identifikaciniai duomenys ir / arba jų galiojimo terminas yra pasibaigęs ir nėra pratęstas Taisyklių 8 punkte nurodyta tvarka.

5.8. Jei norimų įsigyti prekių / paslaugų kaina yra didesnė už Čekių vertę ar juose esančios sumos likutį, Klientai turi galimybę padengti skirtumą kitais Partnerių palaikomais apmokėjimo būdais.

KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Klientai privalo:

6.1.1. atsiskaityti už Bendrovės teikiamas paslaugas;

6.1.2. laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

6.1.3. teikti Bendrovei tik tikslius ir išsamius duomenis;

6.1.4. įgyvendinti ir vykdyti kitas Klientams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas;

6.1.5. užtikrinti turimų Čekių ir jų identifikacinių duomenų saugumą;

6.1.6. saugoti pirkimo dokumentus, įrodančius Čekių įsigijimą, visą Čekių galiojimo laikotarpį;

6.1.7. elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai pateikdami Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindami visas jiems konkrečiu atveju svarbias aplinkybes;

6.1.8. susipažinti su Partnerių Sąlygomis, nustatytais apribojimais ir / ar kitais prekių tiekimo / paslaugų teikimo kriterijais.

6.2. Klientai turi teisę:

6.2.1. laikydamiesi šių Taisyklių reikalavimų naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

6.2.2. gauti iš Bendrovės informaciją apie teikiamas paslaugas;

6.2.3. naudotis kitomis Klientams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis;

6.2.4. palikti komentarus dėl suteiktų Partnerių prekių / paslaugų.

6.3. Klientams draudžiama:

6.3.1. padirbinėti, kopijuoti ar įsigyti Čekius Bendrovės nenustatytais būdais;

6.3.2. pardavinėti Čekius prieš tai nesuderinus su Bendrove;

6.3.3. pažeisti kitus Taisyklėse (ypač 11 skyriuje) nurodytus draudimus / reikalavimus.

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

7.1. Klientams, kurie pažeidžia šias Taisykles ar teisės aktus, Bendrovė pasilieka teisę, be atskiro įspėjimo ir savo nuožiūra, taikyti vieną arba kelias iš numatytų priemonių:

7.1.1. atsisakyti suteikti paslaugas;

7.1.2. atšaukti Čekių užsakymus ir / arba deaktyvuoti Čekius;

7.1.3. apriboti arba panaikinti teises prisijungti prie Internetinės parduotuvės ir / arba kitų Bendrovės sistemų;

7.1.4. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms Klientų duomenis bei kitą susijusią informaciją;

7.1.5. taikyti kitas teisėtas priemones, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Bendrovės teisėtus interesus ir / arba užkirsti kelią žalai tiek Bendrovei, tiek jos Klientams atsirasti.

7.2. Jei Bendrovė pritaiko šiame skyriuje nurodytas priemones, ji neatlygina jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kuriuos patiria Taisykles ar teisės aktus pažeidę Klientai ar su jais susiję asmenys.

ČEKIŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO SĄLYGOS IR TVARKA

8.1. Čekio galiojimo laikas nurodomas jo aprašyme Internetinėje svetainėje, Čekių savitarnos puslapyje ir ant paties Čekio. Galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Čekio įsigijimo dienos.

8.2. Nepanaudotų (nei pilnai, nei dalinai) Čekių (išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles ir „Circle K“ čekius) galiojimo laiką galima pratęsti, jei Čekiai:

8.2.1. yra pasibaigusio galiojimo, tačiau nuo jų galiojimo pabaigos nepraėjo daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai;

8.2.2. dar galioja, tačiau pratęsimo momentu jų galiojimo trukmė (susidedanti iš Čekio galiojimo laiko ir pratęsimo laikotarpio) taps ne ilgesnė nei 18 (aštuoniolika) mėnesių.

8.3. Čekių galiojimo pratęsimo terminai:

8.3.1. Čekius (išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles) galima pratęsti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jų galiojimo pabaigos;

8.3.2. Prekybos centrų dovanų kortelės gali būti pratęsiamos 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, tačiau bendras jų galiojimas negali būti ilgesnis nei 1 (vieni) metai nuo jų išdavimo dienos.

8.4. Čekių galiojimo terminus Klientai gali pratęsti:

8.4.1. Čekių savitarnos puslapyje;

8.4.2. pateikus Čekius Parduotuvėse arba Bendrovės biure;

8.4.3. nuotoliniu būdu, susisiekus su Bendrove el. paštu [email protected] ir pateikus čekio identifikacinius duomenis (Čekio brūkšninį kodą / numerį).

8.5. Čekių galiojimo pratęsimo administraciniai mokesčiai:

8.5.1. Čekiams (išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles), kurių įsigijimo vertė pirkimo metu buvo 29,99 Eur ir mažiau, yra taikomas 2,99 Eur pratęsimo mokestis;

8.5.2. Čekiams (išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles), kurių įsigijimo vertė pirkimo metu buvo tarp 30,00 Eur ir 99,99 Eur, yra taikomas 9,99 Eur pratęsimo mokestis;

8.5.3. Čekiams (išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles), kurių įsigijimo vertė pirkimo metu buvo lygi 100,00 Eur ir daugiau, yra taikomas 15,99 Eur pratęsimo mokestis;

8.5.4. Prekybos centrų dovanų kortelėms taikomas fiksuotas 1,45 Eur pratęsimo mokestis;

8.5.5. Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, Prabangių dovanų kategorijos čekiams) pratęsimo mokestis gali būti netaikomas ar taikomas kitoks, nei nurodyta šiame punkte. Visais atvejais tokios sąlygos nurodomos Čekio Sąlygose ir ant paties Čekio.

8.6. Administraciniai mokesčiai už Čekių galiojimo pratęsimus yra nustatyti pagal Bendrovės operacines išlaidas. Pratęsiant didesnės vertės Čekius, Bendrovė susiduria su didesnėmis išlaidomis dėl įsipareigojimų Partneriams.

8.7. Klientai Čekių galiojimo pratęsimo administracinius mokesčius gali sumokėti:

8.7.1. Čekių savitarnos puslapyje – mokėjimo kortelėmis arba atlikdami pavedimus į Bendrovės banko sąskaitą pagal pateiktas išankstinio mokėjimo sąskaitas;

8.7.2. Parduotuvėse ar Bendrovės biure – grynaisiais ar mokėjimo kortelėmis;

8.7.3. nuotoliniu būdu – atlikdami pavedimus į Bendrovės banko sąskaitą pagal pateiktas išankstinio mokėjimo sąskaitas.

8.8. Parduotuvėse ir Bendrovės biure pratęsti Čekių galiojimo terminus galima tik tų Čekių, kurie yra nesugadinti ir ant jų aiškiai matomi brūkšniniai kodai.

8.9. Vieno Čekio galiojimo terminą galima pratęsti tik vieną kartą.

8.10. Bendrovė negarantuoja, kad pratęsus Partnerio Čekį, kuriuo siūloma konkreti paslauga / prekė, ji bus suteikta tomis pačiomis sąlygomis (apimtimi, kaina ir pan.), kaip nurodyta Čekyje ar Čekio aprašyme.

8.11. Bendrovė garantuoja, kad pratęstą Čekį Partneris priims suteikdamas prekių / paslaugų už Čekio vertę. Kiekvienu atveju dėl pratęsto Čekio panaudojimo ir su juo teikiamų paslaugų / tiekiamų prekių reikia kreiptis tiesiogiai į Partnerį.

8.12. Čekių, įsigytų iš kategorijos „Paskutinė minutė“ bei su ženkleliu „Su apribojimais“, galiojimo termino pratęsti negalima.

8.13. Nepanaudojus Čekių per Taisyklių 8.3. punkte nurodytus laikotarpius jų galiojimas baigiasi. Tokiais atvejais Čekiai nebepratęsiami, nebekeičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami.

8.14. „Circle K“ čekiai yra nepratęsiami.

ČEKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. Už Čekius sumokėti pinigai yra negrąžinami, išskyrus už Internetinėje parduotuvėje įsigytus Čekius, kurie gali būti grąžinami per 14 dienų nuo jų įsigijimo dienos, arba kitais šiose Taisyklėse ar teisės aktuose nurodytais atvejais.

9.2. Klientams panaudojus Čekius (pilnai ar dalinai) ar Partneriui juos įskaičius kaip panaudotus kitais šiose Taisyklėse nurodytais pagrindais (pavyzdžiui, rezervavus paslaugos teikimo laiką ir jo laiku neatšaukus), Čekiai yra negrąžinami.

9.3. Jei Partneris nutraukė paslaugų teikimą ar iš esmės pasikeitė jų teikimo tvarka, Klientai gali kreiptis į Bendrovę dėl šio Partnerio Čekių pakeitimo į kitus Klientų pasirinktus Čekius arba pateikti nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.

9.4. Dėl Čekių grąžinimo Klientai gali kreiptis:

9.4.1. nuotoliniu būdu, el. pašto adresu [email protected];

9.4.2. Bedrovės biure, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

9.5. Kreipdamiesi dėl Čekių grąžinimo Klientai turi kreiptis iš tų pačių el. pašto adresų, kurie buvo nurodyti perkant Internetinėje parduotuvėje. Jei Klientai kreipiasi iš kitų el. pašto adresų ar Čekiai buvo įsigyti ne Internetinėje parduotuvėje, jie turi pateikti Čekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

9.6. Čekių grąžinimas atliekamas užpildžius numatytos formos prašymus, kuriuos Klientams, gavus jų užklausas, pateikia Bendrovė.

9.7. Čekių grąžinimai atliekami:

9.7.1. per dvi savaites nuo prašymų pateikimo Bendrovei dienos, pervedant pinigus į Klientų banko sąskaitas;

9.7.2. jei perkant buvo atsiskaityta „Geros dovanos“ kortelėmis, grąžinimai taip pat atliekami tokios pat vertės „Geros dovanos“ kortelėmis. Jei atsiskaitant Čekiais buvo taikytos priemokos, jų sumos per dvi savaites pervedamos į Klientų banko sąskaitas;

9.7.3. išimtiniais atvejais ir tik Bedrovės biure adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, grąžinimai gali būti atliekami grynaisiais pinigais.

9.8. Prašymus dėl čekių grąžinimo gali teikti tik Klientai, pateikę mokėjimus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

9.9. Jei Bendrovė taikė akcijas ir pardavė Čekius su nuolaidomis, atliekant grąžinimus Klientams grąžinama už Čekį sumokėta suma.

9.10. Kai Bendrovė taiko akcijas ir išduoda papildomus Čekius ar pritaiko antram pirkiniui nuolaidą, tokie papildomi / nemokami Čekiai vadinami papildomais, o pirminiai čekiai – pagrindiniais. Jei vykdomi tokių Čekių grąžinimai, tai:

9.10.1. pagrindinių čekių grąžinimo atveju, jei papildomi čekiai buvo suteikti nemokamai, jie yra anuliuojami. Jei papildomi čekiai jau buvo panaudoti, grąžinant pagrindinius čekius iš jų vertės atimama papildomų čekių vertė;

9.10.2. jei papildomi čekiai buvo parduoti antram pirkiniui suteikus nuolaidą, tai tiek pagrindinių, tiek papildomų čekių grąžinimo atveju iš grąžinamos bendros pirkinio sumos atimama negrąžinamų čekių vertė. Grąžinant visus Čekius grąžinama už pirkinį sumokėta suma.

9.11. Bet kokiu atveju atliekant Čekių grąžinimus Klientams negali būti grąžinama didesnė suma, nei buvo sumokėta už Čekius.

9.12. Parduotuvėse ir Bendrovės biure galima grąžinti tik Čekius, kurie yra nesugadinti ir ant jų aiškiai matomi brūkšniniai kodai.

9.13. Jei Bendrovė parduoda Klientams kitokio pobūdžio prekes (pavyzdžiui, maišelius, atvirutes ar pan.), šių prekių grąžinimas atliekamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, dėl to kylančias papildomas išlaidas (pavyzdžiui, siuntimo) apmokant Klientams.

ČEKIŲ KEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

10.1. Čekiai, kurie nėra panaudoti (nei visiškai, nei iš dalies), gali būti keičiami tokia tvarka:

10.1.1. Partnerių dovanų čekiai ir Dovanų rinkiniai gali būti keičiami į kitus Partnerių dovanų čekius ir Dovanų rinkinius;

10.1.2. Parduotuvių dovanų čekiai gali būti keičiami į Parduotuvių dovanų čekius, Partnerių dovanų čekius, Dovanų rinkinius ir Miesto dovanų korteles;

10.1.3. „Gera dovana“ kortelės gali būti keičiamos į visus Čekius, išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles;

10.1.4. Miesto dovanų kortelės gali būti keičiamos į visus Čekius, išskyrus Prekybos centrų dovanų korteles;

10.1.5. jokie Čekiai nėra keičiami į „Gera dovana“ korteles; 10.1.6. Prekybos centrų dovanų kortelės ar „Circle K“ čekiai negali būti keičiami į jokius kitus čekius, o kiti Čekiai keičiami į juos.

10.2. Pakeisto Čekio vertė negali būti didesnė nei už keičiamą Čekį sumokėta suma.

10.3. Galiojančius Čekius galima keisti į kitus neribotą kiekį kartų Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

10.4. Čekių keitimas gali būti atliekamas:

10.4.1. Čekių savitarnos puslapyje;

10.4.2. nuotoliniu būdu, susisiekus su Bendrove el. paštu [email protected];

10.4.3. Parduotuvėse ar Bendrovės biure.

10.5. Parduotuvėse ir Bendrovės biure Čekiai pakeičiami, tik jeigu yra nesugadinti ir ant jų aiškiai matomi Čekių identifikaciniai duomenys.

10.6. Keisdami Čekius Klientai turi pateikti Bendrovei prašomus duomenis.

10.7. Atliekant Čekių keitimus Čekių savitarnos puslapyje vieną Čekį galima keisti į kitą pagal 10.1. punkte numatytą tvarką.

10.8. Jei keitimai atliekami Parduotuvėse, Bendrovės biure ar nuotoliniu būdu, galima keisti vieną ar kelis Čekius į vieną ar kelis Čekius tokia tvarka:

10.8.1. kai Čekis (-iai) yra keičiamas (-i) į kitą (-us), mažesnės vertės, Čekį (-ius), verčių skirtumas Klientams nėra grąžinamas;

10.8.2. kai Čekis (-iai) yra keičiamas (-i) į kitą (-us), didesnės vertės, Čekį (-ius), Klientai privalo padengti verčių skirtumą;

10.8.3. keleto Čekių keitimas į vieną yra įmanomas tik tada, jei visi Čekiai gali būti keičiami į keičiamus pagal šių Taisyklių 10.1. punkte numatytą tvarką.

10.9. Pakeitus Čekius jų galiojimo laikas lieka toks pat, koks buvo ir prieš tai buvusių Čekių. Keičiant kelis Čekius į vieną išlieka trumpiausiai galiojusio Čekio galiojimo laikas. Tam tikrais atvejais, kai Čekiai keičiami į specifinius Čekius su apribojimais, jų galiojimo laikas gali būti trumpesnis nei keičiamų Čekių.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR INTERNETINĖJE SVETAINĖJE TAIKOMI APRIBOJIMAI AR DRAUDIMAI

11.1. Intelektinė nuosavybė:

11.1.1. Bendrovės naudojami prekių ženklai (nesvarbu, ar yra registruoti) priklauso Bendrovei ir ji į juos turi išimtines teises. Klientai, negavę Bendrovės sutikimo, neturi teisės jų naudoti.

11.1.2. Bendrovės puslapyje, ant Čekių ar kitur pateikti jos Partnerių prekių ženklai yra Partnerių intelektinė nuosavybė ir jie turi visas teises į ją. Jei Klientai norėtų juos naudoti savo veiklose, privalo gauti atskirą Partnerių sutikimą.

11.1.3. Draudžiama platinti, keisti, kopijuoti ar kitaip naudoti Internetinėje svetainėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekių ženklus, grafinį dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.

11.1.4. Visos Čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos Partneriams.

11.2. Kiti Internetinėje svetainėje taikomi apribojimai ir draudimai:

11.2.1. Bendrovės Internetinė svetainė yra Bendrovės ir / ar jos Partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma pagal galiojančius teisės aktus. Klientai, naudodamiesi Internetine svetaine, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis ja laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir kitų teisėtų Bendrovės reikalavimų.

11.2.2. Klientai negali be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą siekdami kopijuoti Internetinėje svetainėje esantį turinį arba atlikdami bet kokius kitokius neteisėtus ar su Bendrove nesuderintus veiksmus.

11.2.3. Klientams draudžiama naudoti bet kokius nestandartinius prietaisus, programas ar programinę įrangą Čekių užsakymams Bendrovės Internetinėje svetainėje apdoroti.

11.2.4. Klientai negali naudoti jokių prietaisų, programų ar programinės įrangos, kuri gali trukdyti Internetinei svetainei tinkamai veikti.

11.2.5. Klientams draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Internetinei svetainei.

11.2.6. Klientams draudžiama prisijungti, perkrauti Internetinės svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

11.2.7. Klientai naudojasi Internetine svetaine prisiimdami visas rizikas ir yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ar kitų prisijungimo duomenų slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Klientams naudojantis Internetine svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

11.2.8. Klientams draudžiama Internetinėje svetainėje palikti komentarus, kurie būtų necenzūriniai, įžeidžiantys arba neteisingi. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra trinti komentarus, jei jie neatitinka numatytų reikalavimų ar yra pagrįstas pagrindas abejoti jų teisingumu.

11.3. Klientams gali būti taikomi kiti šiose Taisyklėse, Internetinėje svetainėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje nurodyti apribojimai, draudimai ir reikalavimai.

PAPILDOMI MOKĖJIMAI IR NUOLAIDOS

12.1. Papildomi mokėjimai:

12.1.1. apie papildomai taikomus mokesčius skelbiama Prekybos vietose, Internetinėje svetainėje, taip pat pateikiama prie kitos Bendrovės viešai skelbiamos informacijos arba gali būti sužinoma kreipiantis tiesiogiai į Bendrovę;

12.1.2. jei Bendrovė sudaro galimybę Klientams gauti Čekius pristatymo būdu, šios paslaugos gali būti apmokestinamos pristatymo mokesčiais;

12.1.3. Bendrovė taip pat turi teisę teikti kitas papildomai apmokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas. Klientai visais atvejais yra informuojami apie taikomus mokesčius, mokamų paslaugų / prekių kainą ir / ar jos struktūrą.

12.2. Nemokamai ar su nuolaida teikiamos paslaugos:

12.2.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti kai kurias paslaugas teikti su nuolaida ar nemokamai ir apie tai paskelbti Bendrovei priimtina forma;

12.2.2. Klientai turi teisę nemokamai susipažinti su Bendrovės viešai pateikiama informacija.

PARTNERIŲ PASLAUGŲ REZERVACIJA

13.1. Klientai, norėdami, kad Partneris suteiktų jiems paslaugas / prekes, dažniausiai turi su juo susisiekti Čekyje nurodytais kontaktais ir susitarti dėl laiko rezervacijos bei kitų svarbių prekių / paslaugų teikimo detalių.

13.2. Klientai, jei su Partneriais nesusitaria kitaip, turi teisę atšaukti savo rezervaciją likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki paslaugų / prekių teikimo.

13.3. Jei rezervacijos atšaukiamos likus mažiau kaip 24 valandoms iki paslaugų / prekių suteikimo arba Klientai neatvyksta, Partneriai turi teisę laikyti, kad paslaugos / prekės buvo suteiktos Klientams tinkamai. Tokiais atvejais Čekiai nekeičiami bei pinigai už juos nėra grąžinami.

13.4. Bendrovė taip pat siūlo Klientams galimybę pas kai kuriuos Partnerius rezervuoti prekių / paslaugų teikimą Internetinėje svetainėje per integruotą rezervacijų sistemą. Klientai, naudojantys rezervacijų sistemą, privalo laikytis joje pateiktų taisyklių.

13.5. Tuo atveju, kai Klientai rezervuoja laiką rezervacijų sistemoje, tačiau atšaukia rezervacijas likus mažiau kaip 24 valandoms iki paslaugų / prekių suteikimo arba neatvyksta pas Partnerius, yra laikoma, kad paslaugos / prekės buvo suteiktos tinkamai.

13.6. Atlikus rezervacijas rezervacijų sistemoje Klientams laikinai apribojama teisė grąžinti, keisti ar atlikti kitus veiksmus su Čekiais. Norėdami šias teises susigrąžinti Klientai privalo atšaukti rezervacijas likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki numatyto paslaugų / prekių suteikimo.

13.7. Įmonė negarantuoja, kad rezervacijų sistema bus visada prieinama, ir gali savo nuožiūra ją keisti arba nutraukti jos darbą be išankstinio pranešimo. Įmonė atsako Klientams / tretiesiems asmenims tik už tiesioginius nuostolius, kurie kilo dėl rezervacijų sistemos veikimo / neveikimo.

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Klausimus, pretenzijas ar reikalavimus galima pateikti tiesiogiai Bendrovei: i) el. paštu [email protected]; ii) registruotu laišku, siunčiant adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius; arba iii) atvykus į Bendrovės biurą adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

14.2. Bendrovė visada siekia ginčus išspręsti komunikaciniu / derybiniu būdu. Jeigu Klientai nėra patenkinti galutiniu Bendrovės atsakymu, jie turi teisę kreiptis dėl vartojimo ginčo neteisminio sprendimo į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: i) el. paštu [email protected]; ii) užpildant prašymo formą EGS platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr; arba iii) tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius.