Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, analizuoti lankytojų veiklą ir teikti individualizuotus skelbimus, šioje svetainėje yra naudojami slapukai ir socialinių tinklų įskiepiai. Slapukų ir įskiepių naudojimą galite pasirinkti patys nustatymuose. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.
4.85 vertinimas (daugiau nei 8000+ atsiliepimų) Nemokamas keitimas ir pristatymas nuo 29 € Galioja 12 mėn. Įmonėms D.U.K. Pardavimo vietos Pagalba
Dovanų čekio savitarna
Mylimiausi

Registracija

Kad slaptažodis būtų saugesnis, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
- bent 8 ženklai
- bent viena raidė
- bent vienas skaičius

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. 1. Šių uždarosios akcinės bendrovės „Gera dovana“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Gera dovana“, juridinio asmens kodas 301075902, registracijos adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – Bendrovė), jos prekybos vietose (toliau – Prekybos vietos), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.geradovana.lt (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1. 2. Bendrovė platina prekybos centrų dovanų čekius – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia pirkėjui teisę įsigyti atitinkamame prekybos centre parduodamas prekes ar paslaugas, vadovaujantis to prekybos centro dovanų čekių taisyklėmis.
1. 3. Bendrovė platina dovanų korteles – tai kortelė su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.
1. 4. Bendrovė platina dovanų rinkinius – tai parduodama dėžutė su informaciniu maketu ir atsiskaitymo dokumentu, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.
1. 5. Bendrovė platina elektroninius dovanų čekius – tai internetu parduodamas blankas su čekio informacija ir/ar prekybos vietoje išspausdintas elektroninis blankas su čekio informacija, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.
1. 6. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima dovanų kortelių, dovanų rinkinių, elektroninių dovanų čekių (visi kartu toliau – Dovanų čekiai) platinimo paslaugas, taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje. Bendrovė taip pat teikia prekybos centrų dovanų čekių platinimo paslaugas, kurių teikimo tvarka ir sąlygos pateikiami atskirai prie kiekvieno prekybos centro dovanų čekio.
1. 7. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis tiek Bendrovės prekybos vietose, tiek Bendrovės internetinėje parduotuvėje, tiek bet kurioje kitoje paslaugų teikimo vietoje.
1. 8. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.
1. 9. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1. 10. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.geradovana.lt bei Prekybos vietose. 


PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS


2. 1. Kadangi Bendrovė parduoda Dovanų čekius paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo.
2. 2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Dovanų čekiai, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Dovanų čekį įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Dovanų čekį, teikimo sąlygas pateikiama Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamų Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.
2. 3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys Dovanų čekius, kartu sutinka ir su visomis Dovanų čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems Dovanų čekius. Pirkėjams, nesilaikantiems Dovanų čekių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir/ar Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas.
2. 4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai.
2. 5. Dovanų čekiai gali būti parduodami Prekybos vietose, įskaitant ir Internetinę parduotuvę.
2. 6. Dovanų čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Dovanų čekio kainą ir Dovanų čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie Dovanų čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
2. 7. Ant Dovanų čekio nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Dovanų čekio pavadinimas, Dovanų čekio identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Dovanų čekio funkcijas.
2. 8. Ant Dovanų čekio gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Dovanų čekio vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas. Jei ši informacija Dovanų čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti Dovanų čekių Prekybos vietose.
2. 9. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Prekybos vietose mokant grynaisiais, atsiskaityti kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
2. 10. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Pirkėjo duomenų apsaugą bei Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti Dovanų čekius naudodamiesi interneto parduotuve, registruotųsi internetinėje parduotuvėje, užpildydami elektroninę registracijos formą. Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti.
2. 11. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2. 12. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje Dovanų čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Dovanų čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.
2. 13. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Dovanų čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus Dovanų čekių pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės internetinėje parduotuvėje, Prekybos vietose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.
2. 14. Paslaugos Prekybos vietose teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.
2. 15. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.
2. 16. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2. 17. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.
2. 18. Dovanų čekius įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
2. 19. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina Dovanų čekius, suteikiančius teisę į Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems Pirkėjams gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Dovanų čekiai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Dovanų čekius, teikimo sąlygas pateikiama Platinimo vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
2. 20. Atsiskaičius Dovanų čekiu, jis yra paimamas ir negrąžinamas.
2. 21. Vienu Dovanų čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Dovanų čekis tampa negaliojančiu.
2. 22. Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Dovanų čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Dovanų čekio identifikacinio numerio.
2. 23. Jei Dovanų čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Dovanų čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Dovanų čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Dovanų čekių platinimu susijusios paslaugos (dovanų čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos).
2. 24. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.


BENDROVĖS IR PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS


3. 1. Bendrovės teisės ir pareigos:
3. 1. 1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.
3. 1. 2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3. 1. 3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3. 1. 4. Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3. 2. Pirkėjų teisės ir pareigos:
3. 2. 1. Pirkėjai privalo:
3. 2. 1. 1. Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas;
3. 2. 1. 2. Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3. 2. 1. 3. Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3. 2. 1. 4. Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.
3. 2. 1. 5. Nuo Dovanų čekio įsigijimo momento Dovanų čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų čekio saugumą. Dovanų čekio Pirkėjas užtikrina, kad Dovanų čekio identifikaciniai duomenys (Dovanų čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Dovanų čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Dovanų čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų čekio Pirkėjo interesams). Dovanų čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Dovanų čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų čekiais arba atlikti Dovanų čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Dovanų čekio pardavimo/pateikimo Dovanų čekio Pirkėjui, Bendrovė už Dovanų čekio saugumą nebeatsako.
3. 2. 2. Pirkėjai turi teisę:
3. 2. 2. 1. Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
3. 2. 2. 2. Gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;
3. 2. 2. 3. Naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ


4. 1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4. 2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4. 2. 1. Atsisakyti suteikti paslaugas;
4. 2. 2. Panaikinti Pirkėjo Dovanų čekių užsakymą arba Dovanų čekius;
4. 2. 3. Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4. 2. 4. Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;
4. 2. 5. Panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje;
4. 2. 6. Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4. 3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė, dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių, neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir/ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių.


DOVANŲ ČEKIŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO SĄLYGOS IR TVARKA


5. 1. Dovanų čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos arba ant pakuotės. Dovanų čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas susitaria raštu kitaip.
5. 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Dovanų čekio Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą arba užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo, jei Dovanų čekis nėra įtrauktas į nepratęsiamo galiojimo dovanų čekių sąrašą.
5. 2. 1. Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo galiojimo pasibaigimo nepraėjo daugiau nei 3 (trys) mėnesiai.
5. 2. 2. Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų čekiui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų čekio brūkšninis kodas.
5. 2. 3. Pratęsti dovanų čekį galima papildomam iki 3 (trijų) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos).
5. 2. 4. Pratęsti Dovanų čekio galiojimo terminą galima tik vieną kartą.
5. 2. 5. Už kiekvieno Dovanų čekio pratęsimą taikomas 8 Eur (aštuonių eurų) mokestis su PVM.
5. 2. 6. Negalima pratęsti dovanų čekio galiojimo termino, jei galiojimo terminas nuo įsigijimo datos yra trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių.
5. 3. Prašyme dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninį pašto adresą ir dovanų čekio brūkšninį kodą.
5. 4. Kartu su prašymu Pirkėjas turi pateikti dovanų čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu.
5. 5. Pirkėjas Dovanų čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti grynaisiais, mokėjimo kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
5. 6. Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimą galima atlikti atvykus į bet kurią iš Prekybos vietų, elektroniniu būdu arba atvykus į Bendrovės biurą, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.


DOVANŲ ČEKIO KEITIMO, GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA


6. 1. Pirkėjai, prieš įsigydami Dovanų čekį, privalo įvertinti visas su Dovanų čekiu suteikiamos paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant bet neapsiribojant sezoniškumą, vietą ir kitas paslaugos teikimo sąlygas.
6. 2. Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, Pirkėjai turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo Dovanų čekio nemokamo pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Dovanų čekį arba užpildyti nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.
6. 3. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Dovanų čekio Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą arba užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Dovanų čekio keitimo, jei Dovanų čekis nėra įtrauktas į nekeičiamų dovanų čekių sąrašą.
Dovanų čekio keitimo paslauga teikiama šia tvarka:
6. 3. 1. Pakeisti galima tik nepasibaigusio galiojimo bei nepanaudotą Dovanų čekį.
6. 3. 2. Pakeisti galima Dovanų čekį, kuris yra nesugadintas ir aiškiai matomas Dovanų čekio brūkšninis kodas.
6. 3. 3. Dovanų čekį jo galiojimo metu galima keisti neribotą kiekį kartų.
6. 3. 4. Pakeitus Dovanų čekį, jo galiojimo laikas nepasikeičia, t. y., išlieka prieš tai galiojusio Dovanų čekio galiojimo laikas.
6. 3. 5. Vienas Dovanų čekis gali būti pakeistas į kitą ar kelis Dovanų čekius, jei jų bendra suma lygi keičiamo Dovanų čekio sumai arba jei Pirkėjas sutinka primokėti skirtumą, atsiradusį keičiant Dovanų čekius.
6. 3. 6. Dovanų čekis negali būti keičiamas į Prekybos centrų dovanų čekius.
6. 3. 7. Už kiekvieną Dovanų čekio keitimą taikomas 2 Eur (dviejų eurų) mokestis su PVM. Keitimo mokestis netaikomas šių Taisyklių 6.2. punkte numatytus atvejus.
6. 4. Jei keičiamo/-ų Dovanų čekio/-ių bendra vertė yra didesnė nei Dovanų čekio/-ių, į kurį/-iuos yra keičiama, susidaręs kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.
6. 5. Jei keičiamo Dovanų čekio bendra suma mažesnė nei Dovanų čekio/-ių, į kuriuos keičiama, Pirkėjas privalo padengti susidariusį skirtumą.
6. 6. Prašyme dėl Dovanų čekio keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninį pašto adresą ir dovanų čekio brūkšninį kodą.
6. 7. Pirkėjas Dovanų čekio keitimo mokestį gali sumokėti grynaisiais, mokėjimo kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
6. 8. Dovanų čekio keitimą galima atlikti atvykus į bet kurią iš Prekybos vietų, elektroniniu būdu arba atvykus į Bendrovės biurą, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.
6. 9. Šiose Taisyklėse numatytais atvejais Dovanų čekius Bendrovei Pirkėjai gali grąžinti tose Prekybos vietose, kuriose įsigijo Dovanų čekius, arba tose Prekybos vietose, kurias nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju, atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl Dovanų čekio keitimo ar pinigų už įsigytą Dovanų čekį grąžinimo Pirkėjai turi kreiptis į Bendrovę.
6. 10. Pirkėjai negali grąžinti Dovanų čekio, jei galiojimo terminas yra pasibaigęs.
6. 11. Pinigai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo pateikimo dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.
6. 12. Bendrovė pažymi, jog Pirkėjai, įsigiję Dovanų čekius nuotoliniu būdu (t. y., Bendrovės internetinėje parduotuvėje arba naudodamiesi mobiliąja programėle „Gera dovana“), turi teisę atsisakyti sutarties (t. y., grąžinti įsigytą ir nepanaudotą dovanų čekį) per keturiolika dienų nuo dovanų čekio įsigijimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsniu. 


TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI


7. 1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir/ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.
7. 2. Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.
7. 3. Bendrovės naudojami prekiniai ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Pirkėjai neturi teisių naudoti Bendrovės prekinių ženklų.
7. 4. Pirkėjai neturi teisės dovanų čekių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti dovanų čekius ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti dovanų čekių. Visos dovanų čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.
7. 5. Pirkėjas, įsigijęs dovanų čekį iš trečiųjų asmenų, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl dovanų čekio negaliojimo.
7. 6. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje nurodyti apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI


8. 1. Pirkėjai prieš gaudami/užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, Dovanų čekių ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti Dovanų čekių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugomis, nustatytus apribojimus ir/ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.
8. 2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama:
8. 2. 1. Be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
8. 2. 2. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Dovanų čekių užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje;
8. 2. 3. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui;
8. 2. 4. Atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Interneto parduotuvei;
8. 2. 5. Prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
8. 3. Pirkėjai naudojasi Internetine parduotuve savo rizika. Pirkėjai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir/ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve, nekils jokių trukdžių ar problemų.
8. 4. Visais atvejais gaudamas/kreipdamasis dėl/užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.
8. 5. Pirkėjas yra atsakingas už savo turimo Dovanų čekio saugumą. Gera dovana neatsako, jei Dovanų čekis buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą ir juo nebegalima pasinaudoti.


PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)


9. 1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Dovanų čekiui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
9. 2. Bendrovė taip pat turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis Internetinėje parduotuvėje arba tam tikrais atvejais Pirkėjas informuojamas apie jo dydį betarpiškai ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.
9. 3. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti Dovanų čekius pristatymo būdu, Dovanų čekiai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu.
9. 4. Bendrovė taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.


NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS


10. 1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai, nurodoma Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.
10. 2. Pirkėjai Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).


KITOS SVARBIOS SĄLYGOS


11. 1. Klientas turi teisę pareikšti pretenziją Bendrovei:
11. 1. 1. Elektroniniu paštu [email protected];
11. 1. 2. Registruotu laišku, siunčiant adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-03163;
11. 1. 3. Atvykęs į Bendrovę, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
11. 2. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.


Uždaryti
;